facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIE ORAZ WSPÓŁCZESNY ANTYSEMITYZM W NIEMCZECH, GRECJI, POLSCE I SERBII

hannah

About This Course

Oto darmowy kurs online, dzięki któremu poznasz bogactwo i różnorodność żydowskiej historii i kultury bez wychodzenia z domu. Interaktywna i elastyczna formuła pozwoli Ci uczyć się w swoim własnym tempie i zagłębić się w szereg rozmaitych materiałów z Niemiec, Grecji, Polski i Serbii.

Sześć partnerskich organizacji połączyło siły, by opracować zagadnienia związane z żydowskim życiem i współczesnym antysemityzmem w Europie, między innymi: jak powstawały i rozwijały się społeczności żydowskie w różnych częściach Europy? jakie typy antysemickich postaw można wyróżnić? jakie ich przejawy można odnotować w różnych miejscach w Europie? Jaki jest związek pomiędzy antysemityzmem a Holokaustem? W jaki sposób antysemityzm manifestuje się dzisiaj? Jak możemy zwalczać antysemityzm?

Jakie zagadnienia obejmuje kurs:

 • Historia i życie społeczności żydowskich w Europie środkowej (Niemcy, Polska) i na jej obrzeżach (Serbia, Grecja)
 • Poznawanie kwestii tożsamości żydowskiej poprzez bezpośrednie świadectwa ocalałych z Holokaustu i drugiego pokolenia, spisane i nagrane
 • Różne rodzaje antysemickich narracji
 • Wielość przejawów antysemityzmu
 • Sposoby zwalczania antysemickich mitów
 • Rozwój wydarzeń w czasie Holokaustu w ich centrum (Niemcy i Polska) i na peryferiach (Grecja i Serbia)
 • Język symboliczny w zwalczaniu antysemityzmu

Requirements

Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tematu.

Course Staff

Zanet Battinou

Zanet Battinou pochodzi z Joanniny i wywodzi się z lokalnej społeczności żydowskiej. Studiowała archeologię i muzealnictwo. Obecnie jest dyrektorką Muzeum Żydów Grecji (Jewish Museum of Greece, JMG). Reprezentuje JMG w ramach organizacji takich jak ICOM i AEJM. Od 2000 roku uczestniczy w regularnych spotkaniach International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) jako przedstawicielka narodowej delegacji Grecji, a od 2005 roku jest delegatką Grupy Roboczej ds. Muzeów i Miejsc Pamięci w ramach tej organizacji. Pod jej kierownictwem JMG rozpoczęło w 2001 roku w Grecji program edukacji o Holokauście i nadal pozostaje na czele wszystkich istotnych inicjatyw i działań związanych z tą tematyką.

Dr. Alexandra Patrikiou

Alexandra Patrikiou uzyskała doktorat ze najnowszej historii Grecji i od 2017 roku pracuje jako badaczka w JMG, odpowiadając za edukację o Holokauście i badania nad Zagładą.

Fabian Rühle

Fabian Rühle jest Dyrektorem ds. Edukacji Europejskiej w ramach CENTROPY, opracowuje materiały edukacyjne i organizuje seminaria dla nauczycieli w całej Europie. Wychował się w Berlinie Wschodnim, ale w 1988 roku wyemigrował z rodziną do Berlina Zachodniego. Od 2008 roku pracuje dla Centropy, jest także łącznikiem pomiędzy tą organizacją a europejskimi władzami i fundacjami, zajmuje się również fundraisingiem w Europie. W 2015 roku otworzył niemieckie biuro Centropy, które obecnie mieści się w Hamburgu. Fabian Rühle uzyskał tytuł magistra historii na Free University of Berlin i Rutgers University w New Jersey. Zanim dołączył do zespołu Centropy pracował dla American Jewish Committee Berlin.

Stefan May

Stefan May od marca 2020 pracuje jako Project Management Assistant dla Jugend- & Kulturprojekt e.V. w Dreźnie w Niemczech. Jego praca polega przede wszystkim na wdrażaniu europejskich projektów, w tym opracowywaniu materiałów edukacyjnych, takich jak te dla Projektu HANNAH. Wychował się w Dreźnie w Niemczech, ale mieszkał także w Brukseli (Belgia), Wrocławiu (Polska) i Texasie (USA). Stefan May uzyskał tytuł magistra historii współczesnej oraz nauk politycznych na TU Dresden. Zanim dołączył do zespołu Jugend- & Kulturprojekt e.V. pracował w galerii sztuki w Dreźnie, a także w działach marketingu i PR międzynarodowych korporacji. Jeszcze jako student aktywnie działał na szczeblu europejskim w ramach AEGEE.Stefan holds a MA in Modern History and Political Science from the TU Dresden. Before he joined Jugend- & Kulturprojekt e.V., he worked for a Dresden art gallery, in marketing and public relations for international corporations and as university student was active on the local as well as the European level of AEGEE.

Miško Stanišiс

Miško Stanišić jest dyrektorem Terraforming, organizacji pozarządowej w Nowym Sadzie, której zadaniem jest promowanie i rozwijanie metod nauczania i uczenia się o Holokauście, a także zwalczania antysemityzmu, postaw antyromskich i innych przejawów ksenofobii. Od chwili założenia Terraforming w 2008 roku, Miško Stanišić realizował szereg międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów angażujących serbskich i zagranicznych ekspertów, instytucje publiczne, archiwa, biblioteki, muzea, artystów, społeczności mniejszościowe i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Celem tych projektów jest poszukiwanie nowych dróg w edukacji i kulturze pamięci. Miško Stanišić studiował prawo na uniwersytecie w Sarajewie, a także media cyfrowe w pedagogice na uczelni w Sztokholmie, specjalizując się w edukacji dorosłych. Miško Stanišić jest członkiem narodowej delegacji Serbii w ramach International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) oraz członkiem Grupy Roboczej IHRA ds. Edukacji i Komitetu ds. Ludobójstwa Romów. Miško studied General Law at Sarajevo University and Digital Media & Pedagogy in Stockholm, specializing in adult education. Miško is a member of the delegation of the Republic of Serbia in the International Holocaust Remembrance Alliance IHRA, where he is a member of the IHRA Working Group for Education and the Committee for Genocide against the Roma.

Bartosz Duszyński

Bartosz Duszyński pracował jako Asystent ds. Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja w latach 2018-2022. Jego zainteresowania badawcze to Holokaust i współczesny Izrael. Jest organizatorem spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej. Największą satysfakcję daje mu przekazywanie wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów. Ukończył studia magisterskie na judaistyce i licencjackie w Katedrze Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Historii UJ.

Frequently Asked Questions

Wskazówki na temat kursu

Ten kurs poświęcony jest życiu społeczności żydowskich i współczesnemu antysemityzmowi w Europie ze szczególnym uwzględnieniem czterech krajów: Niemiec, Grecji, Polski i Serbii. Uczestnicy mogą rozpocząć ten kurs w dowolnym momencie i ukończyć go we własnym tempie. Szkolenie w całości odbywa się online nie obejmuje żadnych zajęć w formie stacjonarnej: wszystkie elementy kursu znajdują się w wirtualnym środowisku edukacyjnym HANNAH. Kurs składa się z trzech modułów. Każdy moduł podzielony jest na dwie lekcje, z których jedna zawiera szereg sekcji edukacyjnych i kończy się testem, a druga stanowi serię zadań. Każda lekcja została pomyślana tak, by można było ją zrealizować w ciągu tygodnia, w związku z tym przejście jednego modułu zajmuje nie więcej niż dwa tygodnie. Sugerowany czas ukończenia kursu to około sześciu tygodniu, przy założeniu 3-4 godzin nauki tygodniowo. Zawarte w kursie zadania do samodzielnego wykonania pomogą zgłębić wiedzę na ten temat. Modelowe odpowiedzi pojawią się gdy tylko prześlesz własną odpowiedź we wskazanym oknie.

System oceniania

Każdy uczestnik kursu może otrzymać online certyfikat po ukończeniu szkolenia. Certyfikat jest dostępny przy ocenie na poziomie 65% procent (minimalny próg). Całkowita punktacja bazuje na rezultatach testów sprawdzających wiedzę po każdej pierwszej lekcji danego modułu. Wyniki wszystkich testów (jest ich 14) składają się na ostateczną ocenę. Zadania do samodzielnego wykonania nie są wliczane do tej punktacji.

 1. Course Number

  PL
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  6
 5. Price

  Free
Enroll